Bijdragen voortgezette verzekering 2023

Refertejaar 2020 – Herwaarderingscoëfficiënt: 1,18313797