Populatie

Als statistisch begrip verwijst de term 'populatie' naar een subgroep van een doelgroep.