You are here

Overgangsuitkering

Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde om een overlevingspensioen te krijgen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een tussenoplossing: de overgangsuitkering.

 

Voorwaarden

Duur van het huwelijk

  • Je was wettelijk getrouwd met de zelfstandige / helper op het moment van overlijden.
  • Jullie waren minstens één jaar getrouwd.
    of
  • Jullie waren minder dan één jaar getrouwd, maar hebben eerder wettelijk samengewoond. De onafgebroken duur van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning bedraagt samen minstens één jaar.

De duur van minstens één jaar is niet vereist in volgende situaties:

  • Jullie hebben een kind samen.
  • Het overlijden is het gevolg van een ongeval of beroepsziekte na jullie huwelijk.   
  • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag kreeg.

Beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen

Om een overgangsuitkering te kunnen krijgen, moet je de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen, tenzij hem/haar al een rustpensioen als zelfstandige was toegekend.

Komen in aanmerking: de kalenderjaren en -kwartalen voor het kwartaal waarin je echtgeno(o)t(e) overleed.

Ja kan de beroepsloopbaan bewijzen door aan te tonen dat de sociale bijdragen betaald werden.

 

Hoelang kan ik de overgangsuitkering krijgen?

  • Was er op het ogenblik van overlijden geen kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag ontvingen? Dan krijg je een overgangsuitkering gedurende 12 maanden.
  • Was er op het ogenblik van het overlijden minstens één kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e)n kinderbijslag ontvingen? Dan krijg je een overgangsuitkering gedurende 24 maanden.

Let op: Wanneer je hertrouwt, wordt de overgangsuitkering niet meer betaald.

 

Bedrag

Er wordt rekening gehouden met de loopbaan als zelfstandige en met de beroepsinkomsten van je overleden echtgeno(o)t(e).

De aldus berekende overgangsuitkering mag wel niet minder bedragen dan een minimumbedrag, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van je overgangsuitkering.

 

Aanvraag

Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overgangsuitkering aanvragen. In een paar gevallen moet je geen aanvraag indienen en wordt je recht op een overgangsuitkering automatisch onderzocht.