You are here

Werken binnen de Europese Economische Ruimte: einde overgangsregeling op 1 mei 2020

23 januari 2020

Werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. De Europese Unie heeft een eigen systeem van rechtsregels opgebouwd om aan te wijzen welke wetgeving van toepassing is op een bepaalde activiteit.
Tot nu toe werd er gewerkt met twee Europese verordeningen (overgangsmaatregel):

  • Verordening 883/04 (sinds 1 mei 2010)
  • Verordening 1408/71 (tot 30 april 2010)

Voor de meeste landen loopt deze overgangsmaatregel af en zal vanaf 01/05/2020 enkel de nieuwe verordening 883/2004 van toepassing zijn.

In een aantal landen trad de Europese Verordening 883/2004 later in werking en loopt de overgangsperiode van 10 jaar nog een tijdje door: 

  • Zwitserland: tot en met 30/03/2022;
  • Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen: tot en met 31/05/2022;
  • Kroatië: tot en met 30/06/2023.

Wat betekent dit voor jou?

Het einde van deze overgangsmaatregel kan een invloed hebben op het land waar je sociaal verzekerd moet zijn. Val je nog onder de oude wetgeving of ben je niet zeker?
Neem dan contact op met je Belgische socialeverzekeringsfonds of – als je niet in België bent aangesloten – met de internationale dienst van het RSVZ.