You are here

Uitbreiding van het overbruggingsrecht

28 juni 2019

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering en het behoud van sommige sociale rechten zonder de betaling van sociale bijdragen, voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit om bepaalde redenen stopzetten of onderbreken. Dat recht wordt uitgebreid vanaf 1 juli 2019:

  • Failliet verklaarde helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut komen ook in aanmerking voor de eerste pijler "overbruggingsrecht wegens faillissement".
  • De maximale duur van het overbruggingsrecht tijdens de hele beroepsloopbaan wordt verdubbeld voor de zelfstandige die gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen heeft betaald die pensioenrechten openen. In dat geval bedraagt de maximale duur 24 maanden voor de financiële uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten. Maar per feit dat aanleiding geeft tot de toekenning van het overbruggingsrecht mag de duur nooit meer bedragen dan 12 maanden financiële uitkering en 4 kwartalen sociale rechten.
  • Eén van de situaties die aanleiding kunnen geven tot de derde pijler "overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking of stopzetting" is de vernieling door een derde van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of uitrusting. Voortaan gaat het om de beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of uitrusting, waardoor die onbruikbaar zijn. De schade moet niet meer noodzakelijk door een derde zijn veroorzaakt.
  • Naast de natuurramp, de brand, de beschadiging en de allergie wordt er een vijfde situatie toegevoegd die aanleiding geeft tot de derde pijler "overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking of stopzetting": een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft, waardoor de activiteit van de onderneming van de aanvrager rechtstreeks en aanzienlijk wordt geraakt.
decoratieve afbeelding