You are here

Studiejaren afkopen voor het pensioen: wijzigingen

1 december 2017

Vanaf 1 december 2017 wijzigen de regels voor de 'gelijkstelling van studieperiodes', waardoor ook de studieperiodes tegen betaling kunnen meetellen voor het pensioen.

De regels over de afkoop van studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zijn vanaf die datum geharmoniseerd.

 

Gevolgen voor de zelfstandigen:

 • Zelfstandigen dienen hun aanvraag altijd in bij hun socialeverzekeringsfonds.
  De aanvraag wordt voortaan immers ingediend in het stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) waarin de aanvrager op dat moment actief is.
 • De leeftijdsgrens van 20 jaar, waardoor studieperiodes voor die leeftijd niet gelijkgesteld kunnen worden, verdwijnt geleidelijk.
 • De studieperiodes die in aanmerking komen zijn:
  • het hoger onderwijs
  • de voorbereiding op een doctoraatsthesis (max. 2 jaar)
  • beroepsstages
  • leerovereenkomsten (max. 1 jaar)
  • het secundair onderwijs na het zesde jaar
 • De studieperiodes die in aanmerking komen, moeten hebben geleid tot een diploma of titel.
  Bisjaren komen niet in aanmerking.
  De gelijkstelling van studies in het hoger onderwijs is beperkt tot één einddiploma.
 • Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 euro per jaar. Na die datum geldt dat bedrag enkel voor aanvragen binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een actuariële bijdrage berekend worden.
 • Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om gelijk te stellen volgens de oude regels.
 • De nieuwe regels gelden voor de pensioenen die daadwerkelijk ten vroegste ingaan op 1 december 2018.