You are here

Snellere toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

24 juni 2019

Zieke zelfstandigen moeten momenteel 14 dagen wachten voordat ze van hun ziekenfonds arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen (de "carenzperiode"). Vanaf 1 juli 2019 worden de ziekteperiodes van langer dan 7 dagen vergoed vanaf de eerste dag. Ziekteperiodes van minder dan 8 dagen worden niet vergoed.

Om misbruiken te vermijden is het niet mogelijk om een uitkering aan te vragen voor een ziekteperiode vóór de datum van ondertekening van het medisch getuigschrift.

Het medisch getuigschrift moet sneller worden verstuurd naar het ziekenfonds. De zelfstandigen hebben daarvoor nog een termijn van 7 kalenderdagen in plaats van 14 kalenderdagen. Die termijn gaat in op de dag nadat de arbeidsongeschiktheid is begonnen.

decoratieve afbeelding