You are here

Snellere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

5 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 hebben de zelfstandigen sneller recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf de vijftiende dag van hun arbeidsongeschiktheid ontvangen zij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De eerste niet vergoedbare maand van arbeidsongeschiktheid (de "carenzmaand") kort dus in tot de eerste veertien dagen van arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsongeschiktheid moet wel sneller aangegeven worden bij de adviserend arts van het ziekenfonds: binnen een termijn van 14 kalenderdagen in plaats van 28 kalenderdagen. Die termijn gaat in op de eerste dag nadat de arbeidsongeschiktheid is begonnen.