You are here

Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ lanceren kennisplatform PensionStat.be

2 maart 2021

Vanaf vandaag kan je actuele informatie over de pensioenen in België consulteren op PensionStat.be, het kennisplatform van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Concrete cijfers en statistieken worden helder gepresenteerd met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk taalgebruik.

Op die manier worden de pensioendata ter beschikking gesteld van het brede publiek.

PensionStat.be biedt regelmatig geactualiseerde, statistische informatie over kernvraagstukken met betrekking tot pensioenen:

  • wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen, in opbouw of in uitbetaling;
  • hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald (gemiddeld, per deciel, mediaan);
  • hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald.

Daarnaast zullen er binnenkort via PensionStat.be ook thematische rapporten gepubliceerd worden met cijfermateriaal over actuele onderwerpen die niet in de kerncijfers aan bod komen.

PensionStat.be is work in progress en zal de komende jaren blijven evolueren. De belangrijkste vernieuwing zal het geïntegreerde dataoverzicht zijn over de pensioenpijlers heen. De verwachting is dat dit in 2022 rond zal zijn.

> Consulteer PensionStat.be