You are here

RSVZ neemt deel aan actieweek #EU4FairWork

21 september 2020

De Europese sensibiliseringscampagne #EU4FairWork plaatst de strijd tegen zwartwerk binnen Europa in de kijker. Eerlijk werken loont en de focus ligt dan ook op de vele voordelen van eerlijk werken. Verschillende lidstaten van de Europese Unie organiseren hierrond tijdens de actieweek van #EU4FairWork acties. Ook het RSVZ neemt deel aan #EU4FairWork en de actieweek.

Het startschot voor de actieweek van #EU4FairWork vindt plaats op 21 september. Alle federale sociale inspectiediensten (RSVZ, FOD Werkgelegenheid, RIZIV, RSZ en RVA) voeren samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) onderling afgestemde controles uit onder begeleiding van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Er wordt die dag erg nauw samengewerkt met Portugal en Litouwen om kennis uit te wisselen.

Eerste gezamenlijke actie tussen 3 EU-landen onder begeleiding van ELA

België heeft zo ook een primeur op zak: we zijn de eerste lidstaat die onder begeleiding van de Europese Arbeidsautoriteit samenwerkt met twee andere Europese lidstaten, Portugal en Litouwen, om een onderling afgestemde inspectieactie uit te voeren. Tools en procedures, uitgewerkt door de ELA, worden ingezet om de uitdagen van zwartwerk aan te gaan.

Meer weten?

Bezoek de website van de SIOD.