You are here

Moeilijkheden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020: betalingsfaciliteiten

9 januari 2020

Zelfstandigen die moeilijkheden zullen ondervinden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die directe en consequente handelsrelaties onderhouden met het Verenigd Koninkrijk en die zware gevolgen ondervinden door een harde Brexit.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De betrokken zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds:

  • vóór 15 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen;
  • vóór 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen.

Die aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit nadeel heeft ondervonden van een harde Brexit (omzetverlies, BTW-aangiftes, boekhoudkundige elementen, wisselkoersgevolgen, mogelijk te betalen invoerrechten, …).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

decoratieve afbeelding