You are here

Moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest: betalingsfaciliteiten

4 oktober 2018

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten, die werken als varkenskweker of varkensvetmester in het afgebakende besmet gebied in de provincie Luxemburg.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het derde kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 30 september 2019, de bijdrage van het vierde kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 15 december 2019, de bijdrage van het eerste kwartaal 2019 vóór 31 maart 2020 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2019 vóór 30 juni 2020

De betrokken zelfstandigen moeten alleszins vóór 15 december 2018 een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij hun socialeverzekeringsfonds. Die aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit zich bevindt in het afgebakende besmet gebied.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend. De bedoelde zelfstandigen bevinden zich immers in een moeilijke financiële of economische situatie. 

 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

 
Afbeelding Betalingsfaciliteiten Afrikaanse varkenspest