You are here

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald

13 februari 2019

Voortaan betalen de ziekenfondsen sneller de moederschapsuitkering voor zelfstandigen.

Een eerste betaling gebeurt uiterlijk de dertigste kalenderdag na de eerste dag van de moederschapsrust, voor elke week van moederschapsrust die al is opgenomen. Daarna volgt een maandelijkse betaling (ten vroegste de derde laatste werkdag van elke kalendermaand en uiterlijk de vijfde kalenderdag van de volgende kalendermaand).

(Bron : koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2019)

Foto Moeder en kind