You are here

Klanttevredenheidsenquête: actieplan

8 mei 2018

In september 2017 voerde het RSVZ, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een nationale tevredenheidsenquête uit bij haar klanten. Alle toekomstige, oud-, gepensioneerde en actieve zelfstandigen werden opgeroepen hun mening te delen over onze dienstverlening. Na de analyse van deze resultaten, werden concrete verbeterpunten geformuleerd.

De resultaten van de enquête zijn overwegend positief. Onze klanten beoordelen de algemene dienstverlening van het RSVZ en zijn Nationale Hulpkas met een gemiddelde score van 7,7 op 10. We blijven hard werken om je nog beter van dienst te zijn en onze score te verhogen. Daarom werden er voor 5 aandachtspunten specifieke acties of initiatieven geformuleerd om de procedures te verbeteren.

We danken je nogmaals hartelijk voor jouw deelname aan dit onderzoek. Jouw mening zorgt ervoor dat we onze dienstverlening kunnen blijven optimaliseren.

 

Bekijk het gedetailleerde actieplan bij onze klanttevredenheidsmeting.

Logo klantentevredenheid 2018