You are here

Hervorming procedure vrijstelling van sociale bijdragen

21 november 2018

De hervorming van de procedure voor het aanvragen van vrijstelling van sociale bijdragen werd unaniem goedgekeurd door de Kamer.

Vanaf 1 januari 2019 worden deze aanvragen behandeld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De criteria op basis waarvan zelfstandigen vrijstelling kunnen krijgen, worden verduidelijkt in de nieuwe wetgeving.

Het vage criterium "zich in een staat van behoefte bevinden" wordt vervangen door een criterium dat meer beantwoordt aan de noden van de zelfstandigen: "zich bevinden in een economisch of financieel moeilijke situatie van tijdelijke aard" waardoor de zelfstandige moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen te betalen.

Daarbij komt de mogelijkheid voor zelfstandigen om een negatieve beslissing ten gronde aan te vechten bij een beroepscommissie die wordt ingesteld bij het RSVZ.

Afbeelding Hervorming procedure vrijstelling van sociale bijdragen