You are here

Een uitkering bij mantelzorg door zelfstandigen

1 oktober 2015

De bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen en het verzorgen van een zwaar ziek kind, worden uitgebreid en omgevormd tot de 'uitkering mantelzorg'.

Wie tijdelijk zijn zelfstandige beroepsactiviteit onderbreekt om te zorgen voor een naaste, kan onder bepaalde voorwaarden de uitkering mantelzorg krijgen.

De vormen van zorg die in aanmerking komen:

  • zorg voor een ernstig zieke
  • palliatieve zorgen
  • zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar

De ernstig zieke persoon of de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft, kan zijn:

  • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad
  • een persoon die op hetzelfde adres als de zelfstandige is ingeschreven

De zelfstandige beroepsactiviteit kan ofwel volledig (100%) ofwel gedeeltelijk (minstens 50%) onderbroken worden en moet minstens een maand duren, tenzij de verzorgde persoon eerder overlijdt.

De maandelijkse uitkering mantelzorg bedraagt nu 1.092,36 euro bij een volledige onderbreking en 546,18 euro bij een gedeeltelijke onderbreking. Zij kan tijdens de totale loopbaan maximum 12 maanden toegekend worden.

Bij een volledige onderbreking is er per periode van drie opeenvolgende maanden uitkering in bepaalde gevallen eveneens vrijstelling van bijdragebetaling voor een kwartaal, met behoud van de socialezekerheidsrechten. Die vrijstelling is beperkt tot vier kwartalen tijdens de totale loopbaan.

De aanvraag voor de uitkering wordt ingediend bij het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige.

Deze nieuwe maatregel gaat in op 1 oktober 2015.