You are here

Betalingsfaciliteiten sectoren in crisis

20 februari 2020

Welke sectoren/situaties?

Momenteel zijn er betalingsfaciliteiten om zelfstandigen te helpen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of in bepaalde situaties:

 

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 45 65.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 60 19.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.