You are here

Betaling van sociale bijdragen bij stopzetting na de wettelijke pensioenleeftijd

8 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 moeten zelfstandigen, die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan, geen sociale bijdragen meer betalen voor het kwartaal waarin zij hun beroepsactiviteit stopzetten.

Voordien moesten zij die laatste kwartaalbijdrage wel nog betalen, terwijl dat niet het geval was voor de zelfstandigen die op de wettelijke pensioenleeftijd of eerder met pensioen gingen. Dat verschil in behandeling is nu weggewerkt.

(Bron: wet van 19 december 2018 tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, Belgisch Staatsblad 27 december 2018)

Afbeelding gepensioneerde zelfstandige