You are here

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd

9 mei 2019

Momenteel heeft een zelfstandige die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd blijft werken, geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd aan te moedigen, heeft de regering in het kader van de Jobs Deal besloten om zelfstandigen, die hun beroepsactiviteit na het bereiken van die leeftijd voortzetten, recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is beperkt tot de eerste zes maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.

De zelfstandige moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • geen ouderdoms-, rust- of anciënniteitspensioen of eender welk als dergelijk pensioen geldend voordeel genieten;
  • evenveel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep (of, indien van toepassing, als een meewerkende echtgenoot).

Die maatregel is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die beginnen vanaf 1 juni 2019.

(Bron: koninklijk besluit van 26 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, Belgisch Staatsblad van 6 mei 2019)

decoratieve afbeelding