Limosa-melding: bouwsector

De Limosa-melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijke of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen de bouwsector in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd.

Over welke activiteiten in de bouwsector gaat het?

Het gaat om de volgende zelfstandige activiteiten:

 • Alle werken in onroerende staat die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of gedeeltelijk, van een onroerend goed;
 • De aanlevering en het aanbrengen van een roerend goed aan een onroerend goed zodat het een onroerend goed wordt;
 • Andere werken:
  • De levering en de aanhechting aan een gebouw van:
   • de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, met inbegrip van de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
   • de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
   • de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen;
   • de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, brandalarmtoestellen, alarmtoestellen tegen diefstal en huistelefoons;
   • opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met een ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met een ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;
   • luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst.
  • De levering of de plaatsing van wandbekleding of vloerbedekking in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
  • Het aanhechten, plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van hierboven bedoelde goederen;
  • Schoonmaak -en onderhoudswerken (reinigen en restaureren van een gebouw, reinigen van monumenten en gevels);
  • Activiteiten binnen het Paritair Comité stoffering en houtbewerking, met name:
   • Het vervaardigen van houten voorwerpen bestemd voor het bouwbedrijf. Dit voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat uit het vervaardigen van die voorwerpen en met dien verstande dat de arbeidsvoorwaarden, geldig voor de ondernemingen binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, van toepassing zijn op de werklieden die voormelde houten voorwerpen plaatsen;
   • Het vervaardigen van panelen en parkettegels, het vervaardigen van triplex, multiplex en strookhout en het vervaardigen van panelen uit veredeld hout;
   • Het vervaardigen, ongeacht de aangewende techniek, het verhuren en/of het plaatsen van stands, toneel-, feest- of televisiedecors, tribunes;
   • Het vervaardigen van voorwerpen uit kurk of uit kurkagglomeraat;
   • Het vervaardigen van, de handel in en het plaatsen van lijsten en van lijstwerk;
   • Het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen;
  • Activiteiten binnen het Paritair Comité metaal-, machine - en elektrische bouw, met name:
   • Het fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten van voorwerpen uit metaal en non-ferrometaal zoals industriële metaalverwerking en ambachtelijke metaalverwerking. Dit voor bepaalde activiteiten die onder de definitie van werken in onroerende staat vallen en nog niet in een andere Paritair Comité zijn opgenomen.
  • Activiteiten binnen het Paritair Subcomité elektriciens (nauw verwant met sector metaal-, machine- en elektrische bouw), met name:
   • Installatie en distributie, te weten, de ondernemingen die, met uitsluiting van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor het garagebedrijf, het Paritair Comité voor de warenhuizen of het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, zich hoofdzakelijk bezighouden met:
    • De uitsluitende of hoofdzakelijke uitvoering van elektrische en elektronische montage- en installatiewerken, ook op voertuigen en schepen, met huishoudelijke, commerciële, industriële of wetenschappelijke bestemming in de volgende voornaamste gebieden: verlichting, drijfkracht, verwarming, productiematerieel, overbrenging en omvorming van stroom op lage, hoge en zeer hoge spanning, telefonie en signalisatie, explosiemotoren, radio, zwakstroom, telefonie en telegrafie;
    • De groothandel (met inbegrip van de import-export) of kleinhandel in elektrische en elektronische toestellen, zelfs indien zij die toestellen bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen, met uitzondering van deze toestellen die specifiek bestemd zijn voor al dan niet gemotoriseerde wegvoertuigen, de elektrische en de elektronische kantoormachines;
    • De radio- en teledistributie;
    • Het plaatsen en/of het herstellen van geluids-, beeld-, signalisatie- en belichtingsinstallaties;
    • De installatie van veiligheidsapparaten.

Bepaalde categorieën gedetacheerde zelfstandigen zijn vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht.