You are here

Lijst van de afdelingen van de activiteitennomenclatuur (NACE-BEL 2008)

  Code
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01
Bosbouw en de exploitatie van bossen 02
Visserij en aquacultuur 03
Winning van steenkool en bruinkool 05
Winning van aardolie en aardgas 06
Winning van metaalertsen 07
Overige winning van delfstoffen 08
Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09
Vervaardiging van voedingsmiddelen 10
Vervaardiging van dranken 11
Vervaardiging van tabaksproducten 12
Vervaardiging van textiel 13
Vervaardiging van kleding 14
Vervaardiging van leer en van producten van leer 15
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 16
Vervaardiging van papier en van papierwaren 17
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 18
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19
Vervaardiging van chemische producten 20
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 22
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 23
Vervaardiging van metalen in primaire vorm 24
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 25
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 26
Vervaardiging van elektrische apparatuur 27
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 28
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 29
Vervaardiging van andere transportmiddelen 30
Vervaardiging van meubelen 31
Overige industrie 32
Reparatie en installatie van machines en apparaten 33
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35
Winning, behandeling en distributie van water 36
Afvalwaterafvoer 37
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 38
Sanering en ander afvalbeheer 39
Bouwen van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 41
Weg- en waterbouw 42
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 43
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 46
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 47
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49
Vervoer over water 50
Luchtvaart 51
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 52
Posterijen en koeriers 53
Verschaffen van accommodatie 55
Eet- en drinkgelegenheden 56
Uitgeverijen 58
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 59
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's 60
Telecommunicatie 61
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 62
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 63
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64
Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 66
Exploitatie van en handel in onroerend goed 68
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 69
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 70
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 71
Speur- en ontwikkelwerk op wetenschappelijk gebied 72
Reclamewezen en marktonderzoek 73
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 74
Veterinaire diensten 75
Verhuur en lease 77
Terbeschikkingstelling van personeel 78
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 79
Beveiligings- en opsporingsdiensten 80
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 81
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 82
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84
Onderwijs 85
Menselijke gezondsheidszorg 86
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 87
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvest 88
Creatieve activiteiten, kunst en amusement 90
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91
Loterijen en kansspelen 92
Sport, ontspanning en recreatie 93
Verenigingen 94
Reparatie van computers en consumentenartikelen 95
Overige persoonlijke diensten 96
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 97
Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 98
Extraterritoriale organisaties en lichamen 99