You are here

Lijst van de afdelingen van de activiteitennomenclatuur (NACE-BEL 2003)

  Code
Landbouw, jacht en aanverwante diensten 01
Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 02
Visserij en het kweken van vis en schaal- en schelpdieren 05
Winning van steenkool, bruinkool en turf 10
Winning van aardolie en aardgas en aanverwante diensten 11
Winning van uranium- en thoriumerts 12
Winning van metaalertsen 13
Overige winning van delfstoffen 14
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 15
Vervaardiging van tabaksproducten 16
Vervaardiging van textiel 17
Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 18
Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 19
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en van vlechtwerk 20
Papier- en kartonnijverheid 21
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 22
Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducteur en splijt- en kweekstoffen 23
Chemische nijverheid 24
Rubber- en kunststofnijverheid 25
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 26
Metallurgie 27
Vervaardiging van producten van metaal 28
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 29
Vervaardiging van kantoormachines en computers 30
Vervaardiging van elektrische machines en apparaten 31
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 32
Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 33
Vervaardiging van assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 34
Vervaardiging van overige transportmiddelen 35
Vervaardiging van meubelen; overige industrie 36
Recuperatie van recycleerbaar afval 37
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 40
Winning, zuivering en distributie van water 41
Bouwnijverheid 45
Verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen 50
Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen 51
Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; raparatie van consumentenartikelen 52
Hotels en restaurants 55
Vervoer te land 60
Vervoer over water 61
Luchtvaart 62
Vervoerondersteunende activiteiten 63
Poster en telecommunicatie 64
Financiële instellingen 65
Verzekeringswezen 66
Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen 67
Verhuur en handel in onroerende goederen 70
Verhuur zonder bedieningspersoneel 71
Informatica en aanverwante activiteiten 72
Speur- en ontwikkelwerk 73
Overige zakelijke dienstverlening 74
Openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering 75
Onderwijs 80
Gezondsheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 85
Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 90
Diverse verenigingen 91
Recreatie, cultuur en sport 92
Overige diensten 93
Particuliere huishoudens met werknemers 95
Extraterritoriale organisaties en lichamen 99