Kunstenaar

Definitie

Wat betekent dat juist: kunstenaar?

Wettelijke verplichtingen

Als kunstenaar ben je voor de sociale zekerheid in principe werknemer.

Kan je aantonen dat je socio-economisch niet afhankelijk bent van een opdrachtgever, dan kan je aansluiten als zelfstandige.

Val je als kunstenaar onder de toepassing van het statuut van zelfstandige, dan gelden wettelijke verplichtingen als voor andere zelfstandigen.

Je kan ook als kunstenaar tegelijkertijd én werknemer of ambtenaar én zelfstandige zijn (in hoofd- of bijberoep).

Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer over Wettelijke verplichtingen voor kunstenaars

De zelfstandigheidsverklaring: een extra garantie voor de zelfstandige kunstenaar

Als zelfstandig kunstenaar kan je een zelfstandigheidsverklaring aanvragen bij de Commissie Kunstenaars (niet verplicht). Zo heb je voor maximum 2 jaar de zekerheid dat je voor het omschreven werk inderdaad zelfstandige bent.

Meer over De zelfstandigheidsverklaring

Tijdelijk in het buitenland werken

Werk je permanent als zelfstandig kunstenaar in België, maar ga je tijdelijk werken in een land van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, dan moet je een A1-formulier hebben. Dit formulier is maximum 24 maanden geldig en verklaart dat je in orde bent met de sociale zekerheid.

Voor de Verenigde Staten en Canada bestaan er gelijkaardige formulieren.

Lees meer

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder!

Commissie Kunstenaars

FOD Sociale Zekerheid - DG Sociaal Beleid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - bus 115
1000 Brussel
tel. +32 2 528 61 34 (info voor zelfstandigen)
e-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be