You are here

Junior Auditor

Dienst 
Centraal bestuur
Plaats van tewerkstelling 
Brussel

Als junior auditor zal je (samen met de adviseur interne auditor ) audits uitvoeren met het oog op de continue verbetering van onze instelling.

Je werkt nauwkeurig en georganiseerd, kan goed advies verlenen en legt gemakkelijk contact.

De interne audit ondersteunt het management door het uitvoeren van methodische en systematische evaluaties van de processen en de risico's.

Je taken:

  • een audit uitvoeren van processen, waarbij je gegevens opvraagt, verzamelt, interviews organiseert, testen uitvoert, conclusies trekt, rapporten opmaakt en hierover communiceert met het management en het auditcomit√©;
  • de geauditeerde entiteiten begeleiden door hen methodes voor te stellen waarmee ze hun risicobeheer en hun procedures kunnen optimaliseren;
  • een overzicht verstrekken van het geheel van geauditeerde processen, de risico's en de bestaande controlemaatregelen identificeren;
  • aanbevelingen en verbetervoorstellen op een constructieve manier uitwerken;
  • actief bijdragen tot de continue ontwikkeling van werkmethodes;
  • samenwerken met de externe controle- en auditorganen;
  • jezelf continu bijscholen, zowel op het vlak van interne audittechnieken als op het vlak van de werking van de organisatie.