Informatie over de verwerking van camerabeelden

Wet van 21 maart 2007

Het RSVZ verwerkt de gegevens van de camerabewaking om de veiligheid van de gebouwen,  goederen, personeel en bezoekers te waarborgen. Plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s is geregeld bij wet van 21 maart 2007. Pictogrammen geven aan waar er camerabewaking is.

Het beperkt aantal personen, dat toegang heeft tot de bewakingsbeelden, is gebonden aan het beroepsgeheim en de discretieplicht. In de gevallen die de wet voorschrijft, hebben ook politiediensten en gerechtelijke overheden toegang tot de beelden.

De beelden worden maximum één maand bijgehouden, behalve bij een veiligheidsincident. 

Heb je nog vragen over de camerabewaking en de verwerking van de beelden?

Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van het RSVZ:

RSVZ – Privacy
Willebroekkaai 35
1000 Brussel

privacy@rsvz-inasti.fgov.be