You are here

Volledige loopbaan

Voor de berekening van je pensioen wordt er rekening gehouden met je loopbaan uitgedrukt in dagen.

Je hebt een volledige loopbaan als die 14.040 dagen (voltijdse dagequivalenten, kortweg VTE) telt. Dit komt overeen met 45 jaren van 312 dagen (45 x 312 = 14.040).

Je loopbaan bestaat uit het totaal aantal dagen als werknemer en/of zelfstandige en/of ambtenaar.

> Ik heb meer dan 45 jaar als zelfstandige gewerkt. Wat betekent dit voor mijn pensioen?