You are here

Wat moet ik doen als ik door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet meer kan werken?

Je arbeidsongeschiktheid aangeven

Geef je arbeidsongeschiktheid binnen de 7 dagen aan bij de adviserend arts van je ziekenfonds. Hiervoor bestaan speciale aangifteformulieren. 

Herval je, dan moet je aangifte doen binnen de 2 dagen. We spreken van “hervallen” wanneer je binnen de 14 dagen volgend op een vorige primaire arbeidsongeschiktheid opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Uitzondering: Lig je in het ziekenhuis, dan moet je niet onmiddellijk een aangifte doen. Doe dat wel onmiddellijk nadat je het ziekenhuis hebt verlaten.

 

Te laat met je aangifte?

Geef je je arbeidsongeschiktheid te laat aan, dan wordt een bedrag van 10 % ingehouden op de uitkeringen.

Die sanctie kan enkel worden ingetrokken als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Je hebt een laag gezinsinkomen of betaalde te laat door overmacht.
  • Door je laattijdige aangifte verlies je meer dan 25 euro.