You are here

Wat met mijn sociale bijdragen als ik ziek ben?

Als je ziek bent, kan je vragen om geen sociale bijdragen meer te moeten betalen (gelijkstelling wegens ziekte).

Je blijft dan wel nog sociaal verzekerd en hebt dan nog altijd recht op een pensioen, gezinsbijslag, en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

Voorwaarden

  • Je hebt je zelfstandige beroepsactiviteit volledig stopgezet.
  • Je bent als arbeidsongeschikt erkend door de adviserend arts van je ziekenfonds.

 

Hoe aanvragen?

Je kan gelijkstelling wegens ziekte aanvragen bij je socialeverzekeringsfonds of bij het RSVZ.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten:

  • het attest van arbeidsongeschiktheid dat je ziekenfonds doorstuurt
  • een bewijs dat je je sociale bijdragen betaald hebt
  • het bewijs dat je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet