Vaderschaps- en geboorte-uitkering

Heb ik recht op een vaderschaps- en geboorte-uitkering?

Tijdens het vaderschaps- en geboorteverlof heb je recht op de vaderschaps- en geboorte-uitkering.

Bedrag van de vaderschaps- en geboorte-uitkering

  • per volledige dag: 101,50 euro
  • per halve dag: 50,75 euro

De vaderschaps- en geboorte-uitkering wordt in één keer betaald door je socialeverzekeringsfonds, op het einde van de maand volgend op de maand waarin je vaderschaps- of geboorteverlof eindigt. Als dat verlof eindigt vóór de indiening van de verlofaanvraag, dan wordt de uitkering uiterlijk betaald op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.

Extra informatie