You are here

Moederschapsuitkering

Heb ik recht op de moederschapsuitkering?

Zelfstandigen en helpers kunnen op het einde van hun zwangerschap recht hebben op een moederschapsuitkering tijdens de periode van moederschapsrust.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Je hebt een wachttijd van 6 maanden doorlopen of bent ervan vrijgesteld.
  • Je bewijst dat je in orde bent met de betaling van je sociale bijdragen of dat je van die betaling volledig werd vrijgesteld.
  • Je kan je hoedanigheid van gerechtigde zonder onderbreking aantonen.
  • Je kan een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering voorleggen.
  • Je kan eventueel de erkenning van je arbeidsongeschiktheid voorleggen.
  • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens de periode van moederschapsrust. Bij halftijdse moederschapsrust mag je wel halftijds werken.

 

Bedrag Moederschapsuitkering

Bedrag per week:

  • 484,90 euro bij voltijdse moederschapsrust
  • 242,45 euro bij halftijdse moederschapsrust

 

Mag ik de moederschapsuitkering combineren met een vervangingsinkomen of sociale uitkering?

Heb je tijdens je zwangerschap recht op uitkeringen door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (bijv. door een ongeval, letsels, zwangerschapscomplicaties), dan speel je die uitkeringen kwijt tijdens je periode van moederschapsrust.

Heb je recht op gelijkaardige uitkeringen in de werknemersregeling, dan kan de moederschapsuitkering die je krijgt in de zelfstandigenregeling verminderd worden met het bedrag van die uitkeringen.