Moederschapsrust: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Hoe lang kan ik thuisblijven na mijn bevalling?

De periode van moederschapsrust omvat 12 weken en bestaat uit een verplichte rustperiode en een vrij te kiezen deel:

 • Verplichte rustperiode: 1 week voor en 2 weken na de bevallingsdatum.
 • Facultatieve rustperiode: 9 weken voltijds of 18 weken halftijds die je per week naar keuze kan opnemen:
  • Ofwel in de 2 weken voor de verplichte moederschapsrust voor de bevalling
  • Ofwel vanaf de 3de week tot 38 weken na de bevalling (telkens per 7 kalenderdagen)

Bijzondere situaties

 • Krijg je een meerling, dan krijg je nog een week voltijdse facultatieve rust of twee weken halftijdse facultatieve rust extra.
 • Moet je kindje na de geboorte nog minstens een week in het ziekenhuis blijven, dan kan je vragen om je moederschapsrust met nog een aantal weken te verlengen. De verlenging komt overeen met het aantal volledige weken hospitalisatie van je pasgeboren kind (met een maximum van 24 weken bij voltijdse rust en 48 weken bij halftijdse rust).
  Contacteer je ziekenfonds (binnen de 14 dagen na de geboorte) en bezorgt een attest opgemaakt door het ziekenhuis.
  Duurt de hospitalisatie langer dan eerst gedacht, dan is er een nieuw attest nodig.

Heb ik recht op moederschapsrust?

Zelfstandigen en helpers kunnen op het einde van hun zwangerschap recht hebben op een vergoede rustperiode.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Je hebt een wachttijd van 6 maanden volbracht of bent ervan vrijgesteld.
 • Je hebt je sociale bijdragen betaald of je werd vrijgesteld van die betaling.
 • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens de periode van moederschapsrust. Bij halftijdse moederschapsrust mag je wel halftijds werken.

Hoe vraag ik moederschapsrust aan?

Vraag de moederschapsrust aan bij je ziekenfonds.

 • Vermeld de weken waarin en hoe je je moederschapsrust wil opnemen.
 • Voeg een medisch attest met de vermoedelijke datum van de bevalling bij je aanvraag.

Wil je nadien je facultatief verlof toch nog veranderen, dan moet je dat vooraf aan je ziekenfonds laten weten.

Na de geboorte

Bezorg na de geboorte een uittreksel uit de geboorteakte of een medisch geboorteattest aan je ziekenfonds.

Wanneer je je werk hervat

Wanneer je je werk hervat, moet je je ziekenfonds hiervan binnen de 2 dagen op de hoogte brengen.

Betaal ik sociale bijdragen?

Je betaalt geen sociale bijdragen voor het kwartaal na het kwartaal waarin je bent bevallen.

Die vrijstelling heeft geen gevolgen voor je sociale rechten.

Extra informatie

Verwante pagina's
Moederschapsuitkering