Kunnen mijn studies meetellen voor mijn pensioen?

Bepaalde studieperiodes kan je tegen betaling laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). 

Door die gelijkgestelde studieperiode kan je in bepaalde gevallen een hoger pensioen krijgen, maar je kan er nooit vroeger door met pensioen gaan. 

Welke studieperiodes ?

 • Universitair en niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch onderwijs, hoger beroepsonderwijs, hoger zeevaartonderwijs en hoger kunstonderwijs met volledig leerplan.
  Je moet een diploma behaald hebben. 
  Wie meerdere studies heeft gevolgd, kan maar één van die studies gelijkstellen.
 • Voorbereiding doctoraatsthesis, beperkt tot maximum twee jaar.
  Je moet je doctoraat behaald hebben.
 • Beroepsstages
  Het moet gaan om een stage die je maar kan doen als je een bepaald diploma van hoger onderwijs hebt.
  Je moet een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald hebben.
 • Leerovereenkomst, beperkt tot één jaar
  Je moet een diploma, certificaat of ermee gelijkgestelde titel behaald hebben.
  Jaren voorafgaand aan het jaar waarin je 18 jaar wordt, komen niet in aanmerking.
 • Secundair onderwijs na het zesde jaar
  Je moet een diploma, certificaat of ermee gelijkgestelde titel behaald hebben.

Bisjaren komen nooit in aanmerking.

Je kan je volledige studie of een deel ervan gelijkstellen. De gelijkstelling gebeurt per kwartaal, maar studies in het hoger onderwijs en in het secundair onderwijs na het zesde jaar moeten altijd per jaar gelijkgesteld worden.

Buitenlandse diploma's, certificaten of ermee gelijkgestelde titels die in België erkend zijn, komen ook in aanmerking.

Hoeveel moet ik betalen?

Als je je aanvraag indient binnen de tien jaar na het afstuderen, dan betaal je 466,27 euro per gelijkgesteld kwartaal. Voor de aanvragen die later worden ingediend, zal een hogere bijdrage berekend worden.

Je betaalt de bijdrage voor de volledige gelijkgestelde periode in één keer aan je socialeverzekeringsfonds. Je kan de gelijkstelling wel opsplitsen in twee aanvragen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraag wordt ingediend in het stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) waarin de aanvrager op dat moment actief is.

Zelfstandigen dienen hun aanvraag in bij hun socialeverzekeringsfonds.

Je mag maar 2 aanvragen indienen (binnen de 3 stelsels samen).

Wanneer dien ik een aanvraag in?

Je moet je aanvraag indienen vóór de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen.