Kan ik een ten onrechte betaalde vennootschapsbijdrage terugvorderen?

Als je een vennootschapsbijdrage betaald hebt die je eigenlijk niet hoefde te betalen en je wil die terugvorderen, dan moet je dat binnen de 5 jaar doen.

De termijn van 5 jaar begint te lopen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de onverschuldigde bijdrage betaalde.

Na 5 jaar verjaart de vordering tot terugbetaling en kan je de onverschuldigde bijdrage dus niet meer terugvragen.