Ik ben zelfstandige met een gemengde loopbaan. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Heb je tijdens je loopbaan niet enkel als zelfstandige gewerkt, maar ook als werknemer en/of ambtenaar?

Bij een gemengde loopbaan wordt het totaal aantal voltijdse dagequivalenten afzonderlijk berekend in elke pensioenregeling en daarna opgeteld.

Of de effectief gewerkte voltijdse dagequivalenten volledig, gedeeltelijk of niet zullen meetellen, hangt af van:

  • De concrete samenstelling van je beroepsloopbaan.
  • De hoogte van de pensioenbedragen die in de pensioenregelingen van de werknemers en/of de ambtenaren kunnen worden toegekend.
  • Het al dan niet gelijktijdig opbouwen van pensioenrechten in het zelfstandigen- en/of, werknemers- en/of ambtenarenstelsel.

De berekening van je pensioen hangt bij een gemengde loopbaan dus af van je specifieke situatie.

Bezoek mypension.be, kies zelf de einddatum van je beroepsactiviteit en bekijk de impact daarvan op de ingangsdatum van je rustpensioen en je toekomstige pensioenbedrag.

Extra informatie