You are here

Ik ben de erfgenaam van een overleden zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd is. Moet ik die betalen?

Als erfgenaam van een overleden zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd is, kun je vragen om die sociale bijdragen niet meer te moeten betalen.

Voorwaarde is wel dat je je tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt, waardoor je de bijdragen niet kunt betalen.

 

Hoe vrijstelling van bijdragen aanvragen?

Neem contact op met het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige waaraan de bijdragen verschuldigd zijn.

Als je de vraag krijgt om de bijdragen te betalen, moet je je aanvraag voor vrijstelling zo snel mogelijk indienen.

De datum van aanvraag is de datum waarop je een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier hebt ingediend.