You are here

Ik ben arbeidsongeschikt. Op hoeveel uitkering heb ik recht?

Periodes van arbeidsongeschiktheid van minder dan acht dagen worden niet vergoed.

Periodes van arbeidsongeschiktheid van langer dan zeven dagen worden vergoed vanaf de eerste dag. 

Je ziekenfonds kent je een dagvergoeding toe voor elke dag van het jaar, behalve voor de zondagen.

Tijdens het eerste jaar (de primaire arbeidsongeschiktheid) hangt het bedrag van de uitkering af van je gezinssituatie.

Vanaf het tweede jaar (de invaliditeit) hangt het bedrag van de uitkering af van je gezinssituatie en de toekenning van de gelijkstelling wegens ziekte.

 

Bedragen uitkering voor arbeidsongeschiktheid

  Arbeidsongeschiktheid van minder dan 8 dagen Eerste jaar (per dag) Na 1 jaar zonder gelijkstelling (per dag) Na 1 jaar met gelijkstelling (per dag)
Met gezinslast - 62,08 euro 62,08 euro 62,08 euro
Alleenstaand - 49,68 euro 49,68 euro 49,68 euro
Samenwonend - 38,10 euro 38,10 euro 42,60 euro

Voorwaarden

Om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen, moet je:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;
 • een wachttijd van 6 maanden doorlopen hebben (of van de wachttijd vrijgesteld zijn);
 • je sociale bijdragen betaald hebben (of ervan vrijgesteld zijn);
 • het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door je behandelend arts laten invullen en ondertekenen;
 • het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds bezorgen binnen de 7 kalenderdagen (eerste dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen), om de arbeidsongeschiktheid te erkennen.

 

Tegemoetkoming voor hulp van derden

Je kan recht hebben op een extra uitkering van 23,87 euro per dag (forfaitair bedrag) voor hulp van derden vanaf de 4de maand dat je arbeidsongeschikt bent wanneer je moeilijkheden hebt om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren.

Vraag je erkenning van de behoefte aan hulp van derden aan bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds bepaalt je graad van behoefte aan hulp van derden op basis van de volgende activiteiten:

 1. Je kan je verplaatsen.
 2. Je kan zelf eten en zelf maaltijden bereiden.
 3. Je kan zelf voor je persoonlijke hygiëne instaan en je kleden.
 4. Je kan je woning onderhouden en huishoudelijke taken uitvoeren.
 5. Je bent in staat om te communiceren en sociale contacten te hebben.
 6. Je bent in staat om zonder toezicht te leven en je kan gevaarlijke situaties inschatten en vermijden.

Je ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming voor hulp van derden, samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

 

Jaarlijkse inhaalpremie

Je kan één keer per jaar in de maand mei recht hebben op een extra uitkering: de inhaalpremie van 281,13 euro. 

Je hebt recht op de inhaalpremie als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

 • je bent minstens 1 jaar arbeidsongeschikt op 31 december van het voorbije jaar;
 • je bent nog arbeidsongeschikt in mei van het lopende jaar.

Je ziekenfonds betaalt de inhaalpremie in de maand mei, samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.