Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, hangt af van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van je vennootschap.

Voor de bijdrage 2024 is dit het balanstotaal van je vennootschap in 2022.

Balanstotaal 2022 Vennootschapsbijdrage 2024
< 831.990,83 euro 387,34 euro
> 831.990,83 euro 967,52 euro

 

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.