Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, hangt af van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van je vennootschap.

Voor de bijdrage 2023 is dit het balanstotaal van je vennootschap in 2021.

Balanstotaal 2021 Vennootschapsbijdrage 2023
< 825.750,09 euro 384,44 euro
> 825.750,09 euro 960,26 euro

 

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.