Hoe zit het met de terugbetaling van mijn ziektekosten?

Als zelfstandige ben je wettelijk verzekerd tegen zowel de grote als de kleine risico's (bijv. bezoek aan de huisarts, aankoop van geneesmiddelen ). De verzekering geldt ook voor de personen die je ten laste hebt.

Wie heeft recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging?

 • zelfstandigen
 • verzekeringsplichtige helpers
 • zelfstandigen die gelijkstelling wegens ziekte gekregen hebben
 • zelfstandigen die als arbeidsongeschikt erkend zijn
 • zelfstandigen die gebruik maken van de voortgezette verzekering
 • zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten
 • de partner (gehuwd of samenwonend) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • kind(eren) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • gepensioneerde zelfstandigen
 • de overlevende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • gewezen kolonisten

Voorwaarden

Om verzekerd te zijn voor geneeskundige verzorging, moet je:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds
 • tijdens het refertejaar (twee jaar geleden) je bijdragen betaald hebben

Verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten

In bepaalde situaties heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt dan een hogere terugbetaling van je ziektekosten.

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de jaarlijkse ziektekosten van je gezin beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Extra informatie