You are here

Heeft mijn periode van ziekte een invloed op mijn pensioen?

Je kan periodes van ziekte en invaliditeit gratis laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). Hierdoor kan je een hoger pensioen krijgen.

Voorwaarden

  • Je hebt je zelfstandige beroepsactiviteit volledig stopgezet.
  • Je bent als arbeidsongeschikt erkend door de adviserend arts van je ziekenfonds.