You are here

Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (1,5% voor de bijdragen 2012 tot 2017 en 3% voor de bijdrage 2018) aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van 30.000 euro (wordt geïndexeerd) op jaarbasis overschrijden.

 

Hoeveel moet mijn vennootschap juist betalen?

Sigedis (DB2P) stelt voor 30 september van elk bijdragejaar via de onlinetoepassing DB2P alle nodige informatie ter beschikking aan de vennootschappen zodat zij de bijzondere bijdrage  kunnen berekenen en betalen.

Naar de online toepassing DB2P via de portaalsite Sociale Zekerheid. 

Mijn vennootschap heeft nog geen toegang tot DB2P.

 

Wanneer moet de bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen betaald zijn?

De jaarlijkse bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen moet voor 31 december van elk jaar betaald zijn.

Een bijdrage wordt als betaald beschouwd op de dag waarop het bedrag op de rekening van het RSVZ staat:

BE06 6790 0247 5722
BIC PCHQBEBB

RSVZ
Willebroekkaai 35
1000 BRUSSEL

Gebruik bij de betaling zeker de gestructureerde mededeling zoals die werd meegedeeld in de DB2P-toepassing.

 

Vergeten te betalen?

Betaal je te laat, dan rekent het RSVZ per maand vertraging een verhoging van 1 % aan op dat deel van de bijdrage dat je nog niet betaald hebt. Dit tot en met de maand waarin je de schuld betaalt of een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Kon je niet op tijd betalen door overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden

  • De hoofdsom is ondertussen betaald.
  • Je kan bewijzen dat je niet op tijd kon betalen door overmacht of een behartenswaardig geval.

Dien hiervoor als vennootschap een aanvraag in bij het RSVZ.

 

Vragen over de betaling van de bijdrage?

Contacteer de Dienst Vennootschappen van het RSVZ.

Bel naar +32 2 546 44 28.

Mail naar Mailbox-p2p@rsvz-inasti.fgov.be.