You are here

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als vennootschap ben je verplicht je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

 

Wanneer moet mijn vennootschap aansluiten?

  • ofwel 3 maanden na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf
  • ofwel binnen drie maanden na het feit dat de vennootschap onderwerpt aan de belasting van niet-inwoners

Sluit de vennootschap zich niet aan binnen de wettelijke termijn, dan zal het RSVZ de vennootschap met een brief aansporen om zich alsnog aan te sluiten.

Geeft de vennootschap hieraan dan nog geen gevolg, dan wordt ze ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.

 

Moet elke vennootschap zich aansluiten?

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting (fiscale woonplaats = België) of het belastingstelsel van de niet-inwoners moeten aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds.

  • nv, bvba, vof, gcv, cva, cvba , ...
  • landbouwvennootschappen en vennootschappen met een sociaal oogmerk, die geopteerd hebben voor de vennootschapsbelastingen

 

Kan mijn vennootschap van socialeverzekeringsfonds veranderen?

Op 1 januari van elk jaar kan je als vennootschap van socialeverzekeringsfonds veranderen. Dit op voorwaarde dat:

  • je vennootschap minstens 3 jaar bij je huidige socialeverzekeringsfonds aangesloten was
  • de jaarlijkse bijdragen betaald zijn

Vraag de overstap aan bij het nieuwe fonds van je keuze tussen 1 januari en 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin je vennootschap van socialeverzekeringsfonds wil veranderen.