Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds.

Wanneer moet ik aansluiten?

Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Doe je dit niet, dan:

 • riskeer je een administratieve boete van 500 euro tot 2.000 euro
 • krijg je een aanmaning die je 30 dagen de tijd geeft om alsnog aan te sluiten

Bent je na deze termijn van 30 dagen nog niet aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds, dan word je automatisch lid van de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.

Wie moet aansluiten?

 • Zelfstandigen (bijv. landbouwers, handelaars, dokters, bestuurders van vennootschappen)
 • Helpers
 • Meewerkende echtgenoten
 • Vennootschappen die onder de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners vallen

Wie moet niet aansluiten?

 • Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten die al onder het sociaal statuut voor werknemers vallen.
 • Personen die wel zelfstandig zijn, maar die voor de sociale zekerheid gelijkgesteld worden met werknemers.
  Bijvoorbeeld: Je bent werknemer en verricht voor je werkgever daarenboven gelijkaardige prestaties in uitvoering van een aannemingsovereenkomst, dan word je voor het geheel van je prestaties geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst.
 • Helpers die nog studeren en die recht geven op kinderbijslag.
 • Helpers die minder dan 90 dagen per jaar en niet regelmatig werken.
 • Ongehuwde helpers jonger dan 20 (= voor 1 januari van het jaar waarin ze 20 worden).
 • Stille vennoten die enkel kapitaal inbrengen en onbezoldigde mandatarissen die pensioengerechtigd zijn want zij zijn niet verzekeringsplichtig.

Kan ik van socialeverzekeringsfonds veranderen?

Op 1 januari van elk jaar, kan je veranderen van socialeverzekeringsfonds. Voorwaarde is wel dat je minstens 4 jaar bij je huidige fonds bent aangesloten.

Het fonds waarbij je wilt aansluiten, zal zelf de overstap verder in orde brengen.

Uitzonderingen

 • Ben je bijna gepensioneerd, dan kan je niet meer overstappen vanaf 1 januari van het jaar waarin je de pensioenleeftijd bereikt, of waarin je een vervroegd pensioen als zelfstandige krijgt.
 • Heb je nog schulden bij je huidig fonds, dan kan je daar niet weg.
 • Ben je meewerkende echtgeno(o)t(e), dan moet je altijd aangesloten zijn bij het fonds van je partner (gehuwd of samenwonend) die je helpt. Uiteraard kan je eventueel wel samen van socialeverzekeringsfonds veranderen.

Extra informatie

Verwante pagina's
Socialeverzekeringsfondsen