De berekening van je pensioen bij een loopbaan in het buitenland

Heb je een buitenlandse loopbaan die valt onder de Europese verordeningen en/of een bilaterale overeenkomst met België, dan berekent het RSVZ een nationaal pensioen en een evenredig pensioen op basis van een theoretisch bedrag.

Beide bedragen worden met elkaar vergeleken. Het voordeligste bedrag wordt toegekend.

Het nationaal pensioen

Het nationaal pensioen wordt enkel op basis van de Belgische loopbaan berekend. Alleen de periodes waarin je zelfstandige was in België tellen mee.

Het evenredig pensioen

Het bedrag van het evenredig pensioen krijg je door een theoretisch bedrag te vermenigvuldigen met een breuk.

Het theoretisch bedrag

Het theoretisch bedrag is het bedrag waarop je aanspraak zou kunnen maken als je ook alle periodes die je in het buitenland hebt gewerkt (als werknemer en/of zelfstandige) in België zou gewerkt hebben. Het is een fictief bedrag alsof je enkel in België gewerkt zou hebben.

De breuk

De breuk is de verhouding tussen:

  • de duur van je loopbaan als zelfstandige in België
  • en de totale duur van je Belgische en buitenlandse loopbaan die in aanmerking komt voor de berekening van het theoretisch bedrag.

Extra informatie