Commissie Kunstenaars

Opdrachten

  • info geven over de rechten en plichten van kunstenaars als werknemer of zelfstandige
  • individuele dossiers onderzoeken (op vraag van de kunstenaar of op initiatief van de Commissie zelf)
  • zelfstandigheidsverklaringen uitreiken

Samenstelling

  • onafhankelijk jurist als voorzitter 
  • 2 afgevaardigde ambtenaren van het RSVZ 
  • 2 afgevaardigde ambtenaren van de RSZ

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder!

Commissie Kunstenaars

FOD Sociale Zekerheid - DG Sociaal Beleid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - bus 115
1000 Brussel
tel. +32 2 528 61 34 (info voor zelfstandigen)
e-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be