Bijklussen

Je kan in je vrije tijd tegen betaling klusjes doen in het kader van het verenigingswerk of de deeleconomie.

  • Verenigingswerk bestaat uit betaalde diensten die je in de sportsector levert aan een vzw, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur.
  • In de deeleconomie verleen je buiten het professionele kader betaalde diensten via een erkend onlineplatform.

Als je werkt in het statuut van verenigingswerk of deeleconomie, dan ben je voor die activiteiten geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in het statuut van verenigingswerk of deeleconomie te werken. Er gelden ook bijzondere regels voor de belastingen op inkomsten uit die activiteiten.

Naar de website www.verenigingswerk.be voor de praktische informatie.