Beperkt bijverdienen na je pensioen

Als je jonger bent dan 65 en een loopbaan van minder dan 45 jaar hebt of je bent 65 en krijgt enkel een overlevingspensioen, dan mogen je inkomsten na je pensioen niet hoger liggen dan een vooraf vastgesteld bedrag.

Met welke inkomsten er allemaal rekening wordt gehouden, hangt af van de activiteit die je na je pensioen uitoefent.

Jij of je echtgeno(o)t(e) werkt verder als werknemer

Er wordt rekening gehouden met de brutoberoepsinkomsten. Dit zijn de beroepsinkomsten voor er betaald is voor de sociale zekerheid en de belastingen. De beroepsinkomsten omvatten alle elementen die deel uitmaken van de bezoldiging zoals de voordelen in natura, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, enz.

Jij of je echtgeno(o)t(e) werkt verder als zelfstandige of helper

Er wordt rekening gehouden met de door de fiscus weerhouden nettoberoepsinkomsten van het betrokken jaar. Dit zijn de brutoberoepsinkomsten verminderd met bedrijfsuitgaven, bedrijfslasten, eventuele bedrijfsverliezen en eventueel het gedeelte toegekend aan de helpende echtgeno(o)t(e) voor de eventuele aftrek van het huwelijksquotiënt.

Jij of je echtgeno(o)t(e) werkt verder als wetenschapper of artiest

Je moet je inkomsten niet beperken. Je beroepsbezigheid mag echter geen invloed hebben op de arbeidsmarkt en je mag geen handelaar zijn. Je moet uw artistieke of wetenschappelijke activiteit uiteraard wel vooraf aangeven.

Jij of je echtgeno(o)t(e) oefent een mandaat, ambt of post uit

Bij de uitoefening van een politiek mandaat, ambt of post wordt er rekening gehouden met de brutoberoepsinkomsten. Hierbij moet je het grensbedrag voor een werknemer respecteren.

Jij of je echtgeno(o)t(e) oefent gedurende hetzelfde jaar verschillende beroepsactiviteiten uit verschillende categorieën uit

Bijvoorbeeld: zelfstandige en werknemer, zelfstandige en politiek mandataris
Er wordt rekening gehouden met de door de fiscus weerhouden nettoberoepsinkomsten als zelfstandige of helper en met 80% van de brutoinkomsten uit de andere activiteit. De som van die inkomsten mag voor het betreffende jaar niet hoger liggen dan het toegelaten grensbedrag voor een zelfstandige.

Liggen je inkomsten toch hoger dan het vooraf vastgestelde bedrag, dan volgen er sancties.

Extra informatie