You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2023

Nr. Titel Datum
Advies 2023/01 Gunstige bijdrageregeling voor personen met een handicap 27/02/2023
Verslag 2023/01 Tweede begrotingscontrole 2022 - Definitief begrotingsontwerp 2023 26/01/2023