You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2021

Nr. Titel Datum
Advies 2021/06 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2021 25/02/2021
Advies 2021/05 Tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht: verlenging tot juni 25/02/2021
Advies 2021/04 De vennootschapsbijdrage: uitstel van betaling 25/02/2021
Advies 2021/03 Minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten 18/02/2021
Advies 2021/02 Onderbrekingsvergoeding in geval van vaccinatie tegen COVID-19 26/01/2021
Verslag 2021/01 Tweede actualisatie van de begroting 2020 - Definitief begrotingsontwerp 2021 15/01/2021
Advies 2021/01 Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht: enkele wijzigingen 14/01/2021