You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2020

Nr. Titel Datum
Verslag 2020/02 De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen: evaluatie van de hervorming van 2015  30/01/2020
Verslag 2020/01 Aangepaste opdrachtenbegroting 2019 – definitief begrotingsontwerp 2020 (deel opdrachten)  30/01/2020
Advies 2020/01 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende
geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor
2020
 22/01/2020