You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2020

Nr. Titel Datum
Advies 2020/09 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: verlenging voor de maand september  25/06/2020
Advies 2020/08 Oneigenlijk gebruik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: opsporing en controle  12/06/2020
Advies 2020/07 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: verlenging voor de maanden juli en augustus  12/06/2020
Advies 2020/06 Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en overbruggingsrecht 'relance'  08/06/2020
Advies 2020/05 Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen  12/05/2020
Advies 2020/04 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: juni  12/05/2020
Advies 2020/03 Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht  21/04/2020
Advies 2020/02 De vennootschapsbijdrage: uitstel van betaling  15/04/2020
Verslag 2020/02 De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen: evaluatie van de hervorming van 2015  30/01/2020
Verslag 2020/01 Aangepaste opdrachtenbegroting 2019 – definitief begrotingsontwerp 2020 (deel opdrachten)  30/01/2020
Advies 2020/01 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende
geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor
2020
 22/01/2020