You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2012

Nr. Titel Datum
Advies 2012/13 Pensioen: toegelaten arbeid bij de gepensioneerden 20/12/2012
Advies 2012/12 Pensioen: verhoging van het minimum gezinspensioen in het stelsel van de zelfstandigen 20/12/2012
Advies 2012/11 Sociale fraude: koppeling tussen de betaling van de 1ste bijdrage en toekenning van rechten - Administratieve geldboete 06/12/2012
Advies 2012/10 Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen 06/12/2012
Verslag 2012/04 Mogelijke oplossingen betreffende sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut der zelfstandigen - analyse en budgettaire impact 25/10/2012
Advies 2012/09 Sociale verzekering in geval van faillissement - Uitbreiding in geval van gedwongen stopzetting 10/09/2012
Advies 2012/08 Verjaring - Pensioenrechten - Afwijking op de verjaringstermijn - Aanvang van de verjaringstermijn 13/06/2012
Verslag 2012/03 Actualisering van de begroting 2012 - Voorafbeelding van de begroting 2013 - Meerjarenramingen 2014-2016 05/07/2012
Advies 2012/07 Aard van de arbeidsrelaties - Voorontwerp van wet inzake het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige 24/05/2012
Advies 2012/06bis Uitbreiding van de 4de weg tot de erfenissen 24/05/2012
Advies 2012/06 Uitbreiding van de 4de weg tot de erfenissen 08/05/2012
Advies 2012/05bis Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen 24/05/2012
Advies 2012/05 Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen 08/05/2012
Advies 2012/04bis Vervroegd pensioen: hervorming van de toekenningsvoorwaarden - overgangsmaatregelen 24/05/2012
Advies 2012/04 Vervroegd pensioen: hervorming van de toekenningsvoorwaarden - overgangsmaatregelen 23/03/2012
Advies 2012/03bis Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 24/05/2012
Advies 2012/03 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 22/02/2012
Verslag 2012/02 Tussentijds verslag: inventaris van problemen inzake sociale fraude en social engineering in het sociaal statuut der zelfstandigen en mogelijke oplossingen 26/01/2012
Verslag 2012/01 Tweede verslag aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw inzake de hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden 26/01/2012
Advies 2012/02 Ontwerpprogrammawet - Januari 2012 - Toegangsvoorwaarden vervroegd pensioen voor zelfstandigen 26/01/2012
Advies 2012/01 Aard van de arbeidsrelaties 26/01/2012